Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Wesp er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine som vi har mottatt på mail, telefon eller via vår nettside (bestilling av nyhetsbrev).

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre potensielle/eksisterende kunder:

Navn

Firmanavn

Firmaadresse/fakturaadresse

Telefonnummer

E-postadresse

Formål/grunnlaget med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser og tjenester.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon eller postutsendelser.

Vi bruker ikke cookies på våre nettsider for å følge dine fottrykk på nettet.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt fra våre skjemaer på vår hjemmeside eller på telefon o.l.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre uten din samtykke, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i våre aktive kunderegistre.

Sletting av informasjon kan gjøres på oppfordring ved å kontakte oss.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting avopplysningene.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll som lagres i vårt CRM-system.

Kontaktinfo

Wesp
PB 135
1309 RUD
post(at)wesp.no
Tlf 67 17 75 00