Relay Smartkasser
Relay Smartkasser
Victor Stanley

Relay Smartkasser fra Victor Stanley

Dette lokket monitorerer avfallsmengden i kassene dine og sørger for at man ikke lenger tømmer på faste ruter, men på faktisk mengde avfall. Overvåkningen sender signaler via GPS og legger opp en variabel tømmerute etter behov. Dette betyr at man ikke lenger trenger å sende folk ut til halvtomme kasser, men kan sørge for en langt riktigere bruk av ressursene.

Og resultatene?

  • Vesentlig reduksjon på kostnader rundt avfallshåndtering
  • Reduserer utslipp og trafikk.
  • Færre overfylte avfallskasser og renere nærmiljø.

Pris på forespørsel